Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1879-10-04

Sender

Laurits Tuxen

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Gothersgade No 139, d:4/10 79.

Kjære Hr. Jacobsen !

Sagen med Copien er bragt i Orden, og jeg vil være rede til at rejse i løbet af den kommende Uge. Italien bliver naturligvis Maalet, og formodentlig vil jeg i Florents kunne finde, hvad jeg søger. Da en saadan Rejse er forbunden med en Del Udgifter, vilde jeg bede Dem give mig Anvisning paa en Del af Beløbet, f. Ex. Halvdelen forud. Den hele Sum

lyder jo efter Aftale paa 2500 Kr. det samme der var budt mig for Copien.
Idet jeg takker Dem for den Lejlighed De herved giver mig til videre Udvikling paa den Vej jeg er slaaet ind paa, skriver jeg mig
Deres hengivne
L. Tuxen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets Arkiv