Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1879 efter 10. august

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kjæreste Carole!

Jeg blev saa glad ved dine Kjære kragetæer i formiddags. Gid jeg snart havde dig igjen.
Skriftens Ord burde tillige have omfattet Kvinden som Manden naar det siger at "Manden har ei godt af at være ene". Jeg savner saadan ikke at have dig at tale med Darling.- Jeg har det dog bedre ... ved det at Theodora er meget for mig. I denne Tid sover hun hos mig om Natten da jeg anskaffer hende en ny Seng. I gaar Aftes var jeg oppe hos Kogsbølles. Dine Gamle var der ogsaa. Winbags, Henningsens

Tante Frantzine og nogle andre. Der er endnu ikke noget nyt fra Emilie eller Ellie.
I Morgen kommer de to gamle fra Anna Steenstrup samt hende selv og Frøken Larsen. Vi skal nemlig røre Hjerterne ved at synge Romeo & Julittes. Magnella synes at din Fader er kommet til at se saa gammel ud. Tante F. gjorde samme Bemærkning. Han er forøvrigt meget flink, synes jeg, og var saa mageløs i di [e] ti Dage at vi boede deroppe saa jeg aldrig nogensinde vil glemme det. Sophie er som sædvanlig No 1. paa Carlsberg i denne Tid. Nu begynder folk at komme hjem igjen fra Landet.
Vi seer Fru Stein hver dag

Hun bader ogsaa hos Winthers. Idag fik jeg mit 23 bad, er det ikke prægtig[?]. Darling opsæt ikke en eneste dag med at komme tilbage. Jeg længes saa meget efter at faae dig hjem igjen, du kjære Ven
Igaar kjørte jeg i aaben Drosche fra Byen af med Møller. Jeg havde skrupler men synes at de var unødvendige. Jeg haaber ikke at Du vil synes at det var upassende af mig. Min Parasol venter jeg med det første.
Har Du set i nogen Avis at minister Hall har faaet et stærkt hjerneaffection under hans ophold i Sandefjord. Ham kjender ingen men hans mæle feiler ingen ting saa poplexi er det ikke.

P. Halkier er kommet tilbage fra Autonne og efter sigende skal befinde sig vel. Baby ligger og sover i din ... ved siden af mig og sender en kjærlig hilsen til sin Papa der kysses af din trofaste lille kone Ottilie Jacobsen.

Facts

PDF
Letter

Engelsk

Ottilia omtaler geheimeråd C.C. Halls apoplektiske anfald 10. august 1879 under et ophold i Sandefjord i Norge.

Copenhagen

Ottilia Jacobsens brevpapir

Copenhagen

Carlsberg arkiv