Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1877-07-12

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

12-7-77

Hr. E. Hansen
Jeg søgte Dem forgjæves igaar paa Chirurgisk Academi. Jeg vilde have meddelt Dem at jeg troer at kunne give Dem Beskjæftigelse for adskillige Maander alene med det som er Deres Specialitet. Undersøgelser af Gjæringssvampe og Bacterier.
Da der imidlertid kan være adskilligt at tale om som det vil være for vidtløftigt at afhandle skriftligt og jeg ikke ret veed hvor jeg bedst skal træffe Dem, tør jeg maaske

bede Dem komme herud endnu engang.
Jeg træffes saa at sige altid herude inden Kl. 12 Middag og næsten altid efter Kl. 6 Aften

Med megen Agtelse
Deres
C. Jacobsen jun.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir

Copenhagen

Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069, 4to