Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1907-03-08

Afsender

Auguste Rodin

Dokumentindhold

Rodin sender en prisliste til Oppermann og takker for besøget

Transskription

182 Rue De L'Université

8. 3. 1907
Monsieur Oppermann
Conservateur de la Glyptothèque
de Copenhague

Monsieur le Conservateur
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint la liste recopiée des prix que vous m'avez demandés.
Avec l'excellent souvenir
s. 2
de votre bonne visite, je vous prie Monsieur le conservateur, d'agréer l'expression de ma considération bien distinguée.
Aug Rodin

Oversættelse

[Paris] 8.3.1907

Til Th. Oppermann
Inspektør ved Glyptoteket i København

Hr. Inspektør Det er mig en fornøjelse at tilsende Dem en kopi af vedlagte prisliste, som De har bedt om.
Jeg har Deres behagelige besøg i særdeles god erindring.
Med højagtelse,
Aug. Rodin

Fakta

PDF
Brev

Fransk

Brevet er skrevet af Rodins sekretær R. Chéruy og underskrevet af Rodin.

Paris
København

Glyptotekets arkiv.
D Breve til Carl Jacobsen fra Auguste Rodin