Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-11-14

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved sender fotografier af en marmorfigur fundet i Cyzsicus i Mysien.

Transskription

Constantinopel, 14. Nov. 1889.
Hotel Impérial.

Min Kjære Herr Jacobsen.
For nogle Dage siden hørte jeg af Archæologer omtale en Antik Marmorfigur som for ikke længe siden var funden i det gamle Cyzicus Mysie_; jeg gjorde mig all Møie for at opspore det, og det lykkedes mig at finde Eieren af Stykket.
Af ham erfarede jeg, at Stykket var afsendt til Europa for at sælges. - Han viste mig Fotografier deraf og en Gibsafstøbning af Hovedet.
Det hele syntes mig saa smukt, at jeg antog, det vilde interessere Dem, derfor bad jeg om Fotografien, som jeg hermed tillader mig at sende Dem.
Stykket forekommer mig at være en Kybele med den Phrygiske hue, af en good Periode Det er i naturlig Størrelse og staaer fuldkommen Fri, kun paa Midten af Ryggen er der endnu Stykker af Marmoret, som har været indmuret.

Priesen derfor er 3.000 francs. Udgiften kommer paa 200 francs. Total 3.200_francs.
Ønsker De at komme i Besiddelse af Stykket, beder jeg Dem at bestemme Dem strax, og da at sende mig en Telegram hertil Hotellet, med "Ja" Dersom De ikke vil have det, da at sende en Telegram med "Nei" og da sende Fotografierne tilbage_.
Skulde De Bestemme Dem til at beholde Stykket, beder jeg ogsaa at sende Beløbet per Telegram til Imperial Ottoman Banken her, som sidst.
Jeg har udbedt mig 6 Dages Tid til at give Eieren Besked, undskyld derfor min Hastværk med at faa Svar, tilmed veed jeg ikke, vilken Øieblik jeg maae reise bordt.

Med venlig Hilsen
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895