Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-10-10

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved har afsluttet handlen vedrørende busten og hovedet og endte med en pris på 5500 francs. Han informere Carl at for ekstra penge kan han erhverve nogle fine stykker i marmor, hvis dette har interesse. Han beder ham sende pengene pr. telegram.

Transskription

Constantinopel, 10. October 1889.
Hotel Impérial.

Min Kjære Herr Jacobsen.
Med Eierne af det Antike Hoved og Busten har jeg i dag af slutted Handelen og betaler for begge Stykker fr. 5.500, og for Risicoen ved Indskibningen etc. etc. 200 fr.Total: fr.5.700.
Jeg betaler dem dog først, naar Sagerne er vel indpakked og afsendt til Deres Adresse, enten til Triest, Marseille eller England, og jeg har Connaissemented derfor i Haanden.
Jeg skal overvaagte, at alt bliver udført til Deres Tilfredshed, og at De ingen Sværigheder vil have.
Beløbet beder jeg at sende mig per Telegram til "Imperial Ottoman Bank" her. Jeg beder at lade mig vide, naar Telegrammen er afsendt, ogsaa per Telegram.
Dersom De endnu vil udgive 200 francs, kan jeg kjøbe et rigtigt net Stykke i Marmor. Det er et over 2 Food høi Stykke med Viinblade og en Baccus med Thürsos i godt fremhævende Relief. - Her er ogsaa et rigtig godt Hoved i Marmor, Overnaturlig Størrelse, men Næsen lidt beskadiget. Man forlanger 700 fr. derfor, ellers er her indet forhaanden. - Ønsker De disse Sager, beder jeg at meddele mig det i Telegrammen.

Med mange hjærtelige Hilsner
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895