Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1911-03-24

Afsender

Georg Brandes

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Brandes bryder sig ikke om prøveopstillingen af Borgerne fra Calais og foreslår CJ at finde en anden løsning.

Transskription

Højstærede Hr. Dr. Jacobsen

Det var, som Hr. Doctoren rimeligvis ved, Rodins Ønske, at hans Borgerne i Calais skulde opstilles paa et ganske lavt Fodstykke paa den Plads, hvorfra de virkelig gik ud i Calais, saa de stod midt i Hverdagslivets Uro. Man skal i Calais have vægret sig ved at føje dette Ønske. I Venedig, om jeg ikke fejler, i Palazzo Pesaro, er Gruppen imidlertid opstillet saaledes, og vinder ganske overordentligt derover. Som den er opstillet paa Prøve i Kjøbenhavn, staar den ikke godt.
Jeg tillader mig at foreslaa Dem en anden, virksommere Opstilling, hvor Gruppend en placeres

Ærbødigst
Georg Brandes

Strandboulevard 27, 24 Marts 11.

Fakta

PDF
Brev

Glyptotekets arkiv. Brevet er lagt forkert.

København
København

Glyptotekets arkiv.
D Breve til Carl Jacobsen fra Auguste Rodin