Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1907-03-22

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beder Weis sende sørge for, at der bliver sendt en anvisning på 50000 lire til Helbig for købet af "Fortuna".

Transskription

22-3-7

Kjære Andreas,
Det seer virkelig ud til at vi faaer den deilige Kvindestatue "Fortuna". Helbig skriver til mig 19-3-7 "Gestern (altsaa i Tirsdax) ist die Simonettische Statue - ohne den Kopf, der in der Villa Lante geblieben ist - nach Neapel abgegangen und Morgen (altsaa i Torsdax) reist Simonetti dorthin ab, um die Exportation persönlich zu überwachen. Er bittet dringend um sofortige

Auszalung der 73000 lire sowie die Ausfuhr gesichert ist" .
Jeg skriver nu til Helbig at inden Simonetti kan faae hele Summen udbetalt maa selvfølgelig Hovedet ogsaa være afsendt.
Jeg tænker at vi maa sende 50000 lire strax og holde de 23000 tilbage for hovedet.

Men de 50000 maa ikke betales førend Statuen er ude af den italienske Stat.
Men disse 73000 lire maa jeg jo have af Ny Carlsbergfondet.

snarest muligt, for at kjøbet af Statuen ikke skal strande paa Feil fra min Side.
Vil Du sende Oppermann en Anviisning paa dem.
Jeg vil ikke gjerne have disse Penge igjennem mine Hænder.
Hvis vi virkelig faae denne Statue (med Hoved) hertil, saa seer jeg ikke rettere end det vil være en uhyre Vinding for Glypt og den kan holde os skadesløs for (den hovedløse Eirene)
Venlig hilsen
Din
Carolus

Helbig skal selvfølgelig have sit beskedne Honorar 1250 f for dette Kvartal. Han har sjældent fortjent det bedre. Det er en hel Række fortræffelige Ting han har skaffet os i Vinter
J.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger, nr. 7

Fortuna