Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-10-23

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er på indkøbstur til München

Transskription

Torsdag Morgen
23-10-1902

Min darling Hustru
Er det vanskeligt for mig at "faae Tid" hjemme, saa er det dog værre her.
Dagen er kort og heelt optagen - i gaar maatte jeg stryge Frokosten og i forgaars Middagsmaden - Om Aftenen er jeg i Theatret og om Natten sover jeg. Du seer at der saaledes ikke bliver
s. 2
meget tilbage

Touren over Østersøen var deilig. Thalassa Thalassa! Ja Du bryder Dig nu ikke synderligt om Havet, jeg nyder det - naar jeg ikke bliver søsyg og i Mandags var det meget stille.
Her i München er det mildt, jeg gaaer stadig uden Overfrakke; i dag er det desværre meget mørkt med Regnveir.
Jeg skal med Arndt hen i Residentsbau at see de af ham dér for nogle Aar siden opdagede Antiker
Udstillingen er i aar lille
s. 3
og indeholder kun faa udenlandske Arbeider, meget lidt af 1st Rang, men Niveauet er alligevel höit overmaade meget af anden Rang.
Jeg vilde gjerne finde et Par Broncestatuetter til Glyptotheket. De tydske Billedhuggere excellere i disse smaa nydelige Figurer.
Her er saa mange og gode at jeg har et vanskeligt embarras de choix. Jeg tænker at kjøbe 2.
Hos Hildebrandt var jeg en fortræffelig Mand, ligefrem, godhjertig, som jeg syntes særdeles godt om.
Han gjentager principmæssig aldrig sine Sager, og da
s. 4
alle Statuer og Statuetter ere solgt, seer det lidt sort ud. Han har en fortræffellig Marmor buste af Digteren Paul Heyse, men han har forlangt 10000 M = 12500 fr. og saa er det endda kun Hovedet og Halsen. Paul Dubois som ellers har Ord for at være dyr forlangte 8000 fr for Pasteur, som dog har et stort Bryststykke.
Der var et Par Relieffer, som jeg synes godt om. Dem vil han opgive mig Prisen paa i Terracotta eller Marmor.
Kuglespilleren, som Du synes saa godt om har han heldigviis Lyst til at udføre i Bronce. Bare den nu ikke bliver for dyr.
Hilsen til Puma, til Mødrene og Jensen.
Din
Carolus
1000 Kys til dig Amata

Fakta

PDF
Brev
München
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens breve til Ottilia Jacobsen