Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-04-04

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har telegraferet til Løytved, at han gerne vil købe den tilbudte mumie.

Transskription

Monsieur Jules Loytved,
Consulat de Danemark,
Beyrout.
Syrie.

Ny Carlsberg, 4. - 4. - 88.

Kjære Hr. Consul Løytved.
Tak for Deres venlige Brev. Jeg telegrapherede idag: "Oui" som Tegn paa, at jeg gjerne vilde modtage Mumien.
Saasnart jeg faaer Besked, at jeg virkelig faaer den, skal jeg skynde mig at sende Beløbet.
Her er Alt endnu Snee, Is og Frost. - Corvetten "Dagmar" ligger i Christianssand, men kan ikke komme igjennem Kattegat og Sundet, der ere fulde af tyk Iis !! Alt vel.
Venlig Hilsen. Deres hengivne
Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 3, feb. 1887 - juli 1890.