Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1910-11-19

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen meddeler Bonnesen, at han ikke selv har kunnet vælge mellem Tegners og Bonnesens udkast til en danserindebrønd. Derfor har han bedt balletdanserinderne selv vælge. Der var to stemmer mod en for Tegners.

Transskription

Carlsberg
19-11-10

Kjære Hr. Bonnesen
Det vilde være mig meget vanskeligt at vælge mellem Deres og Hr Tegners Grupper, da hver for sig har saa mange gode egenskaber.
Jeg besluttede da at lade Damerne selv vælge.
De var i dag i Glyptoteket og jeg gik bort for ikke at udøve nogen Indflydelse paa Afstemningen.
Jeg beklager at maatte meddele Dem at Valget faldt paa Tegners Gruppe idet der var to Stemmer

for hans imod een Stemme for Deres.
Imidlertid haaber jeg at Deres Arbeide ikke skal have været ganske forgjæves, idet jeg synes at Deres Opfattelse ogsaa er saa smuk at jeg kun kan ønske at ogsaa den paa en eller anden Maade kunne faae en Form i Fremtiden.
Navnlig er jeg ligesom alle jeg har talt med ganske indtagen i den Figur De har betegnet som "Grethe"

Med venlig Hilsen
Deres ærbødige
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger