Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-12-12

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen ønsker at besøge Frederiksborg slot sammen med sin mor for at se springvandet i funktion.

Transskription

Kjære Hr. Etatsraad Meldahl
Min Moder har udtalt Ønsket om at see Springvandet paa Frederiksborg, og jeg selv vilde ogsaa sætte Priis paa at see det igang.
Kan De ikke give Ordre til at lade det springe paa Søndag efter Morgentogets (Kl.8) Ankomst. Jeg vil da ledsage hende derud.
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Svar udbedes
12-12- 1888

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Rigsarkivet.