Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-06-16

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er ked af at høre de dårlige nyheder om Løytveds helbred og ønsker ham god bedring. Han gratulerer Løytved med hans mange nye æresbevisninger og takker for afsendelsen af hovedet fra Sidon.

Transskription

Ny Carlsberg
16 - 6 - 92.

Kjære Hr. Consul Løytved
Det var dog et sørgeligt Brev!
Hvis mine gode Ønsker kunde hjælpe, saa skulde baade De og Deres Datter snart være raske - men Miraklernes Tid er forbi; jeg maa derfor haabe, at De har saa dygtige Læger i Beirout

at disse ville være i Stand til at helbrede Dem begge saaledes at De ikke faaer ubehagelige Efterveer eller Ar.
_
Samtidig med det Onde har De dog ogsaa faaet noget Godt i Form af Decorationer.
Nu har De jo snart Brystet fuldt!
Jeg er glad over, at jeg saaledes denne Gang

ikke alene skal beklage Dem, men at jeg ogsaa af Hjertet kan ønske Dem til Lykke !
_
Hjertelig Tak for Afsendelsen af Hovedet fra Sidon.
Hos os have vi det vel og have ikke Grund til Klage.
Med de inderligste Ønsker at De maae blive fuldstændig helbredet og med de bedste Hilsner fra min Hustru og mig selv til Dem og Deres er jeg Deres hengivne og
forbundne
Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 4, juli 1890 - marts 1893.