Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1911-05-13

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Poulsen er på studierejse i Italien. Han sender nogle fotografier af en antik statue, der er blevet tilbudt Helbig af en mellemhandler. Poulsen omtaler et par interessante antikker i Nelidows samling, der skal sælges i Paris. Priserne er generelt for høje. "Vil man nutildags købe Antikker, da skal man gøre en Razzia selv i Lilleasien. Der er noget at hugge for billige Priser." !!

Transskription

Roma 13 Maj 1911.

Hr Direktør Jacobsen!
Hermed nogle Fotografier af en statue, der er tilbudt Helbig af en Mellemmand som værende ganske vidunderlig, rigtignok også til en Pris af 50,000 Lire. Denne Pris anses dog ikke for uomstødelig. Den skal befinde sig paa et mystisk Slot i det nordlige Toscana, og jeg kan faa den nøjagtige Adresse opgivet og tage derhen fra Florens i Slutningen af Maj, dersom De ønsker det, for at se paa den. I saa Fald vilde jeg bede Dem svare mig, saa jeg har Brevet her inden min Afrejse til Florens den 26-28 ds. Hører jeg intet, lader jeg Sagen falde. Den udgives for at være ikke det mindste restaureret. At det er Løgn, viser, synes mig,
s. 2
allerede Fotografierne: begge Arme er sikkert nye, Hovedet maaske ogsaa eller ikke hørende oprindeligt til Statuen, der jo er en ejendommelig Variation af "Afrodite i Haverne", af hvilken vi allerede ejer en Kopi med et Rokokohoved.
Det smukke Ynglingehoved i Tre Fontana har jeg allerede overladt til Helbig, hvis han kan købe det billigt. I Sommeren, naar alt er dødt, plejer Priserne at falde, og Prioren vil da vise sig mere medgørlig, tænker jeg.
De har vel fra Paris modtaget Katalog til Auktionen over Nelidows Samling, der skal sælges den 23-24 Maj i Rue de Sèze 8, Paris ? Udstillingen kan beses den 20-22, og der er et Par Ting, der ser gode ud, særligt en Marmorstatuette Table I-III og saa den berømte Bronce Tavle VII, Alexander med Lansen. men
s. 3
Hr Oppermann er jo i Paris og kan da vel antages at have faaet Instrukser fra Dem. Priserne vil sikkert blive sindssvage. Vil man nutildags købe Antikker, da skal man gøre en Razzia selv i Lilleasien. Der er noget at hugge for billige Priser.

Med venlig hilsen
Deres ærbødige
Frederik Poulsen.
Via Monte Tarpeo 28.
Roma

NB. Jeg kommer til at gøre Turen rundt til Gravene i Corneto i Hds. kejserlige Højhed Maria Pavlownas Selskab. Det lyder af noget!

Fakta

PDF
Brev
Rom
København

NCF arkiv, journal 531