Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1921-07-23

Afsender

Kai Nielsen

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Kai Nielsen sender en skitse med et ændringsforslag til kummen omkring Vandmoderen.

Transskription

F.J. 48 [tilføjet med blåt]

Kære Hr Dr. Fr. Poulsen

Hoslagt Tegning af Plan til Kummen med. Det sprang i Øjnene straks ved den for store første Profilopstlling at Gulvets Linier maatte respekteres - Kantstenen - ligesaavel som Kuplens Cirkler forlanger i det mindste en Fornemmelse af noget tilsvarende i Kummens Figur. Saadan forekom det mig og mit Forslag vil i det mest væsentlige komme til at se ud som nu vist. Det hele sat noget lavere - hvad vi ikke kunne her uden at bryde Gulvet op. Selve Profilet maaske noget finere.
Jeg synes ikke at Kummens Omkreds kan være mindre af Hensyn til Figuren og ikke som jeg først havde tænkt de : oval, af Hensyn til Rummet. Firkantede Ender paa Langleden vilde vist ogsaa gaa slet til Figurens Slag.
Kummen skulde uden nogen Forbindelse i Stoffet med nogen anden Stenbrug i Rummet være sort slebet Granit og en Omlægning af Mosaikken i Gulvet om Kummen blev jo nødvendig.

Deres hengivne
Kai Nielsen
d 23 Juli 21

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv

Vandmoderen