Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1900-01-14

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsens skælder Helge ud for hans dårlige stavning.

Transskription

14-1-00

Min kjære Helge,
Jeg sagde til Dig, da Du reiste i forrige Uge, at jeg vilde skrive til Dig om Dansk Stiil. Naar jeg undertiden faae et Brev fra Dig, saa er min Glæde ved at modtage det næsten altid stærkt blandet med Sorg over Din gyselige Orthographie.
Men jeg vil ikke gjerne critisere de Breve

som Du sender mig, og derfor har jeg i Reglen ikke omtalt for Dig hvor bedrøvet jeg blev.
I dag saae jeg tilfældig et lille Brev til Paula.
Paa ikke mere end to smaa Sider skriver Du:

henrygt for henrykt
spilde (Comedie) for spille
skinder (Lampen) for skinner
line for ligne, x)

Hver af disse fire Feil er tilstrækkelig

Hertil kommer
gidder istedet for gider

til at stemple den som skriver dem som en uddannet Person.
Du maa skamme Dig, at Du, som er i Dit attende Aar, skriver en Orthographi, eller Kakographie, som om det var en Gadedreng!
Hvad kan det nytte at tale med Dig om Dansk "Stiil" - jeg mener Sætningsbygning

og Fremstilling, naar Du ikke engang kan skrive Ordene rigtigt.
Du maa bede Din dansk Lærer, at veilede Dig til at indhente ogsaa dette, som Du saa sørgeligt har forsømt.
Det er sørgeligt at mine Breve til Dig saa ofte maa være irettesættende. Men det er et nødvendigt Onde som Du selv er Skyld i.

Din kjærlige Fader
som elsker Dig
CJ

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens Brevpair

Birkerød

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.