Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1927-11-02

Afsender

Helge Jacobsen

Modtager

Helga Weis

Dokumentindhold

Det er kommet HJ for øre, at A.P. Weis står overfor at blive dekoreret med Æreslegionen. Han beder derfor fru Weis om at overtale A.P. Weis til ikke at melde sig ud af Foreningen for Fransk Kunst, da det vil se dårligt ud for Ny Carlsbergfondet og Glyptoteket.

Transskription

2den Nov - 27

Kjære Fru Weis
Næstefter at takke Dem for den yderst fornøjelige Aften d. 3die. f. M. beder jeg Dem lytte til følgende. Som De jo nok ved skal der her paa Glyp. til Foraaret i April afholdes en Elite Udstilling af tidlig 20 Aarh. Kunst fra Frankrig.
I den Anledning er det kommet mig for Øre at den franske Regjering (som jo med den danske do, Foreningen for Fransk Kunst og Ny Carlsbergfondet staar sammen i dette Foretagende) vil betænke nogle bl.a. Deres Mand med Æreslegionen og da A. jo har høje danske Ordner, maa man gaa udfra, at han mindst maa blive enten Kom. eller Storkom. af Æreslegionen

Nu ved jeg at A. har meldt sig ud af "Foreningen for Fransk Kunst" fra Jan. 1928. Det synes mig efter nøjere overvejelser min Pligt, at lade ham det vide, at den Franske Regjering sikkert vilde sætte Pris paa, at han netop til Foraaret endnu var Medlem af F.F.K. og derfor har jeg valgt at henvende mig til Dem, som sikkert paa rette Maade vil vide at overtale ham - A. kan maaske med Rette sige, at, naar han ikke tidligere har modtaget nogen Paaskønnelse fra Frankrig for alt, hvad han har formaaet at gjøre og arbejde for Fransk Kunst, at saa bryder han sig ... om en saadan Udmærkelse - dog bør vi jo tænke paa, at han jo er Repræsentant for Glyp. og N.C. Fondet, som jo begge ere Medindbydere-.

Med venligst Hilsen med Haabet at De ikke tager mig denne private Henvendelse ilde op.
Deres hengivne

Helge Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Ny Carlsbergfondets direktions brevpapir

København

Rigsarkivet