Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-06-13

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved beklager, at han ikke kan træffe CJ i Paris. Han forstår, at CJ ikke er interesseret i at købe Løytveds egen samling af guldsager.

Transskription

Constantinopel 13 Juni 1885.
Hôtel Impérial.

Kjære Herr Jacobsen.
For Deres venlige Brev af 4. takker jeg; det gjør mig ret Ondt, at jeg ikke skal have den Glæde at hilse paa Dem i Paris, da jeg først vil være istand at komme dertil senere.
Jeg tillod mig sidste Tirsdag at tilskrive Dem og sende Dem Listen paa flere Skjønne Antike Gjenstande i min Besiddelse; men af Deres Brev at forstaa Ønsker De ikke saadanne Gjenstande.
I Haabet om, at De vil tilbringe behagelige og skjønne Dage i Paris, forbliver jeg med venlig Hilsing til Dem og Deres Frue
Deres Ærbødige og hengivne

Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895