Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-09-17

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen argumenterer igen for et mageskifte vedrørende Gallergruppen og Freunds buste af B.S. Ingemann.

Transskription

17-9-87_

Hr Etatsraad Meldahl
Mit Forslag var at mageskifte Glypthotekets Afstøbning af Gallergruppen fra Villa Ludovisi imod Freunds Buste af Ingemann.
Pengeværdien kan ansees for at være eens
At Gallergruppen ønskes i Academiet veed jeg og behøver jo heller ikke at bevises.
Freunds Buste har jo i Virkeligheden ikke Noget at gjøre i Academiets Samling - den er kun testamenteret dertil fordi der dengang ikke var noget bedre Sted.
I Glyptotheket har jeg søgt at samle hvad der kan hæve vor Kunst ved Siden af Udlandets og dér er Freund een af de Faa som kan repræsenteres.
Busten vil der komme til at staae sammen med Freunds andre Arbeider, Glyptotheket er i Virkeligheden et Musæum for Freund. (Ragnarokfrisen Thor Odin Jensens Buste, en Række Relieffer e.c. T.)
Paa Frederiksborg vil et hvilketsomhelst andet Portrait af Ingemann gjøre ligesaa god Fyldest

Deres ærbødige
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København
Hermann Ernst Freund
Bernhard Severin Ingemann
Christian Albrecht Jensen

CJ kopibog i NCG