Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-01-27

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl planlægger et program for nogle tyske kunststuderendes besøg i København.

Transskription

27/1 92

Kjære Brygger Jacobsen!
Direktør Werner i Berlin spurgte mig om han, en Professor i Billed.... med sine 20 Elever og nogle Kunstnere kunde gjøre Regning paa at faae Adgang en Gang i Sommer til Deres Samlinger De vilde komme hid for at studere Thorvaldsen og Deres Samlinger.
Jeg kan vel nok faae "Ja" fra Dem Thorvaldsens Museum vil være aabent.
Jeg tager dem en Dag til Frederiksborg [Fredensborg ?] og Kronborg. En Dag gaaer jo til Thorvaldsen og andre Samlinger. En Dag til Deres Samling og derefter tænkte jeg en Tour om Eftermiddagen paa Damper til Skodsborg og Middag der og Vandring igennem Skoven til Klampenborg saa Retour

Paa den Maade er en Reise paa 5 Dage Tour Retour fra Berlin anvendt. Vil man gjøre det grundigere med 2 Dage til 1 i Museet og 1 hos Dem da kunne de Herrer jo gjøre det uden at vi behøve at tage os af dem.
I Fald De ikke er medlem af ... Selskab og De skulde have Tid og Lyst til at høre lidt af det jeg har samlet paa igjennem en lang Række af Reiser, saa sender jeg hoslagt 2 Kort

Med Hilsen
Deres hengivne
F. Meldahl

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek