Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1909-01-18

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beder Weis blande sig uden om nogle forhandlinger vedrørende Carlsberg.

Transskription

18-1-09 [tilføjet med blyant]

Kjære Andreas
Jeg maa rigtignok sige ligesom Fr IIden "Herren fri mig for mine Venner- mine Fjender skal jeg nok selv klare"
Jeg bad dig at undgaae at tale med Prof Holm fordi Carlsberg har mest Fordel af at vinde Tid og jeg i ethvert Tilfælde helst maatte være tilstede naar Forhandlingen indledtes.
Dette lovede Du.
_
Ved Din Tale med Zeuthen har Du allerede anrettet en stor Skade - og det er dog meningsløst

at Du gaaer Carlsbergs Fjenders Ærinde.
Jeg beder Dig, ved vort Venskab, afhold Dig fra Forhandlinger med Zeuthen og Holm indtil det fra Carlsbergs Side ønskes at ogsaa Du griber ind.
Jeg har anmodet Poulsen og Andersen om snarest mulig at tale med Dig.
I Hast paa Falderebet

Din C

Mandag
18-1-9

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Rigsarkivet

Carlsbergfondet