Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-10-04

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen har været ude ved havet efter den varme sommer. Han har kun truffet et par billedhuggere i Paris fået lidt mere at vide om afstøbningerne. Han har fået et fint atelier og vil gå i gang med maleriet af "Susanne i Badet".

Transskription

15, impasse Hélène (avenu Clichy) Paris d: 4/10

Kjære Hr Jacobsen!
Det undrer Dem formodentlig at De i saa lang Tid Intet har hørt fra mig; Aarsagen er at jeg efter den varme Sommer og de lidt anstrængende Loftbilleder tog en Tur ud til Kysten, hvor Søbadene og den fri Natur have givet mig fornyet Arbejdslyst; jeg begyndte endda paa et stort Marinebillede derude, men det kom jeg ikke ret langt med. For et par Dage siden

kom til Byen, og satte mig strax i Bevægelse angaaende Afstøbningerne. Det er ikke saa saa ganske let at faa dHr. til at røre sig, og det er særdeles svært at komme til at tale med Dem.
Mr Thoquet, 29 rue Guénégaud, traf jeg ikke selv, men jeg talte med en Dame, som sagde at Sagen just havde været paa Bane i den sidste Tid, men at Manden først skulde udføre et Arbejde efter ældre Løfte."Les premières funérailles" ville blive udførte og afsendte førend Startacus, der vil tage

længere Tid paa Grund af den manglende Form. Mr Falguière traf jeg; han var ikke kommen videre end til at have forvisset sig om, at Halvdelen manglede af begge Formerne (Tarcicius & Dreng med Hane), men sagde at det snart vilde være restaureret, og at han vilde give sin Gibser Ordre saasnart Sagen var Fastslaaet, hvortil jeg svarede at det havde den allerede længe været. Han mente at hver kun vilde koste et Par hundrede Francs. Forøvrigt skulde han rejse allerede den følgende Dag. Desværre var det samme tilfældet med Mercier, og ham traf jeg

ikke hjemme. Chapu traf jeg heller ikke, men han synes dog at være kommen tilbage fra Landet, skjøndt det ikke vidstes med Bestemthed. Muligvis vil et Ord fra Dem til Mr Thoquet, og maaske til Falguières, ikke være af Vejen, for at berolige Dem angaaende Pengespørgsmaalet.
Jeg har faaet et nydeligt Atelier og gaar med stor Lyst i Gang med Susanne, som jeg gjør meget større end paatænkt, omtrent som den, jeg udstillede hjemme.

Med venligst Hilsen
Deres hengivne
L. Tuxen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets Arkiv