Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-11-29

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved tilbyder tre nye skulpturer, som Paul Arndt har skaffet fotografier af.

Transskription

Constantinopel, 29. November 1889
Hôtel Impérial.

Min Kjære Herr Jacobsen.
Jeg har nu faaet fat paa 3 Stykker, som Dr. Arndt fra det Arkæologiske Institut i Athen har været saa venlig at fotografere for mig; jeg tillader mig at sende Dem Fotografierne, da det maaske vilde være af Interesse for Dem at komme i Besiddelse af Stykkerne, der ere følgende :

1. Marmorhoved fra Cyzicus, Mandlig Portrait i Overnaturlig Størrelse fra en god Periode. Hele Ansigtet til bag Ørene er i en god Tilstand, men næsten hele Baghoveded fattes. Stykket er caracteristisk og tager sig godt ud, omendskjøndt Arbeidet er noget raadt.

2. Marmorbuste fra Ismith ? (Nicomedia) Portrait af en romersk Kaiserinde ? Faustine ? -
Naturligt Størrelse, det hele intact, der er Overstykket til en Statue. Det hele er smukt og vistnok som et orientalsk Arbeide interessandt.

3. Marmorhoved fra Ephesus, Portrait _af en ung romersk Kaiser, Marc. Aurel. Naturlig Størrelse. - Stykket er smukt, kun Skade, at Næsen og Overlæben er beskadiget.

Man forlanger utrolige Priser:
Nr. 1. 1.250 francs

Nr. 2 1.500 francs

Nr. 3 600 francs

[tilføjet med blyant af CJ:]
600
700
300 Alle 3 1500

Skulde De Ønske at komme i Besiddelse af disse Stykker eller et ænkelt af dem, beder jeg strax at telegrafere, kun at angive Nummeret og Priesen, jeg tør betale. - De maa beregne et Par hundrede fr. til for Udgifter, og bringe Sagerne ombord.
At Stykkerne ere Ægte, kan De være Overbeviist om.
Attis - Stykket var efter alt i London, jeg antager, det er allerede afsendt til Dem.
Skade, Photographierne ikke ere lykkedes.

Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895