Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1917 efter 12. maj

Afsender

Asta Møller

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Første egentlige brev til HJ efter Tyge Møllers død. Asta Møller tilbyder at fortsætte sin mands forretning, og hun skriver kort om omstændighederne ved dødsfaldet.

Transskription

6 Avenue de la Motte Picquet

Hr Direkteur Helge Jacobsen
Jeg har lige i modtaget i dette øjeblik et brevkort fra Dem adresseret til min Mand og et brev fra Hr F. Paulsen der meddeler at de i alle tilfælde ikke for øjeblikket vil købe den ægyptiske buste. Hvis de senere skulde have

lyst til at erhverve den kaan de henvende Dem til mig-. hvis busten ikke er solgt - vil det være mig en glæde at kunne fortsætte min mands initiativ for at skaffe Dem den. I Deres brevkort udtaler De Deres forundring over at min mand ikke har haft nogle Gauguin at "...???" men det er lidt Deres egen fejl - for hver gang min mand skrev for at tilbyde

dem nogle ting - svarede de gerne at De havde for mange udgifter for øjeblikket til at købe kunst.
Min mand har i den sidste tid han levede talt meget med mig om sine planer - og hans ønske var, for han følte godt, at han kunde blive revet bort meget pludseligt - at initiere mig til at fortsætte det arbejde og de forbindelser han havde skabt sig i Danmark. Det vilde

være mig en glæde om jeg til hans mindes forherligelse kunde skaffe Danmark nogle skønne billeder-. Hvis De ikke har noget i mod det - skal jeg- naar lejligheden tilbyder sig - sende Dem gengivelser eller photografier af hvad De kunde ønske at se eller erhverve.
Min mand døde pludseligt - nogle dage før vi skulde have forladt Paris for at tilbringe sommeren paa landet. Han havde glædet sig til dette landophold - og indrettet alt paa at leve fredeligt og hyggeligt i en dejlig have, nær skov des-
[på langs] værre - den glæde skulde vi ikke faa lov [på næste side] at nyde sammen. Den eneste trøst er at han døde stille og fredeligt uden at ane at det var døden. Han sov ind og mistede bevidstheden kort efter
[brevet afsluttes på s. 1]
venlig hilsen Deres ærb. Asta Møller.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets arkiv