Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-02-05

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har nu fastsat afrejsen for ekspeditionen til Gækenland til slutningen af februar .

Transskription

Monsieur Jules Loytved,
Consulat du Danemark, Beirout.
Syrie.

Ny Carlsberg, 5 - 2 - 87.

Kjære Hr. Consul.
Vor Afreise er nu bestemt til de sidste Dage i denne Maaned.
For det Tilfælde, at De skulde have noget at meddeele mig, vil min Adresse være til 8. Marts i Rom: Hotel Quirinal.
16. - 20 Marts Athen: Hotel des Etrangers.
Med Athen som Hovedquarter ville vi da gjøre Udflugter i Landet i Marts og April, saaledes at Breve indtil Slutningen af April maa adresseres til Athen.
Venlig Hilsen.
Deres hengivne Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 2, feb. 1885 - juli 1887.