Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-03-22

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Om branden på Tuborg. CJ vil gerne have rapporter om sønnernes arbejde og fabrikationen af øl hos Urquart sendt hjem.

Transskription

22-3-3

Tak for Eders Breve, Dine af 12te og 15 Marts Vagns af....
Jeg vil bede Eder at vente lidt med at sende os Øl, da vi endnu har ikke saa lidt, skjøndt vi hver Dag pleie at ende vore Smagsprøver med en "Whitewash" af Pale Ale fra Bass eller Alsopp eller Tetley eller M. Ewan eller Urquart. Urquarts er stadig aldeles fortrinligt og I kan glæde ham med at fortælle ham at det er os en reen Nydelse at drikke det.
Mange Gange naar vi drikke det (naturligviis uden at vide hvad det er vi smage paa)
s. 2
tage vi det for Burton Øl. Kun naar vi har dette ved Siden af kunne vi smage at der er en Forskjel.
Men hans Øl er virkelig aldeles fortrinligt.
Tuborg Brand er uden tvivl opstaaet ved uforsigtig Henlæggelse af Tvist, som har været brugt til Aftørring af Maskiner. Dette er yderst tilbøieligt til Selvantændelse.
Det var ogsaa paa den Maade at Branden 1867 opstod som lagde Carlsberg i Aske.
Man kan ikke være forsigtig nok dermed.
Du taler om hvor I skulle være i Sommer. Ja det veed
s. 3
jeg virkelig ikke. Det beroer paa naar I have lært hvad I kunne og skulle lære i Skotland.
Jeg bad Eder om at sende mig Rapporter over Brygningen hos U. Jeg har Intet faaet fra Eder endnu.
En saadan Rapport har den flersidige Betydning
1) deels at klare for Eder selv hvad I veed og hvad I ikke endnu veed
2) Deels at belære mig om hvorledes Fabrication nu er i Skotland 35 Aar efter at jeg lærte der.
3) Deels kunne I betragte den som en skriftlig Examen der skal vise mig hvad I have lært
s. 4
have lært.
Inden jeg veed hvad I have lært kan jeg j ikke tage Bestemmelse om det næste.
Det vil derfor være rigtigt at I nu begynde at sende mig Rapporter over Urquarts Fabrication.
Jeg har ikke megen Lyst til at reise bort i Foraaret. Jeg har altfor meget at tage vare paa her hjemme f. Ex Iscenesættelsen af den nye store Aftapningsanstalt osv.
Jeg havde tænkt paa et Besøg i Spanien, hvor jeg gjerne vilde erhverve Afstøbninger efter Antikker i Madrid - men det maa vist vente til et senere Aar.
Kjærlig Hilsen til Eder begge
Papa

Fakta

PDF
Brev
København
Dalkeith, Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.