Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1900-05-15

Afsender

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Helge har været hjemme i store bededagsferien. Han synes, at Carl Jacobsen virker svært gammel (58) og ikke rigtig rask. Han spørger om Theodora har fundet ham en en olivenstok.

Transskription

Birkerød
Tirsdag d. 15 Maj 00

Min egen kære Frue!
Tak for Dine 2 Breve til mig fra Taormina. Det glæder mig, at I have det godt sammen og ere sunde og raske. Jeg skal hilse Eder fra Grossereren og Lægen, som vare ude hos os i Søndags. Vagn og jeg toge i mod dem, da Mama og Papa vare hos Bojes. Grossereren skal sagde han, snart til Paris

enten alene el. ogsaa med Hjalmer og Jenny. Jeg var hjemme i Bededagsferien og havde det særdeles hyggeligt med Mama og Papa synes jeg ikke er rigtig rask, bliver svært gammel det nytter jo ikke at nægte det. Torsdag Aften var der et lille Selskab Michael og Marie, Betty Lind, Laura og Bertha om Fredagen blev jeg fotograferet, Lørdag Urquhart til Middag, hvis Forældre snart kommer til København.
Mama og Papa rejser vist

den 26 ds. Jeg ved det nu ikke saa bestemt, men de vilde i al fald have mig ind for at sige Farvel. Jeg skal ikke med hvorfor kommer Du paa den Tanke. Kommer I ikke hjem til Pinse.
Hr og Fru Mantzius ere blevne skildte, Martinus og Oda skal vist snart, Frk Haurowitz [??] skal giftes 1ste Juni og Jul. Poulsen [Paulsen] blev det 2den Maj. Krabbe blev det d. 9de ds. Carit Etlar er død og Höker ??? vor gamle Ven i Gammel Mønt holdt Guldbryllup i Gaar

Neergaard er bleven forlovet med Margeret, hvilket ikke var nogen Overraskelse. Laura venter sig et lille Barn (....) nu kan jeg ikke mere af actuelt nyt, jo, Næser er bleven skælt al Hæder og Ære fra i Avisen ang. Zooligisk Have. Nu hils Edgar mange Gange fra mig har Du faaet en Stok af Oliventræ. Venlig Hilsen ) Papegøjen er arr..... Bine passer den) fra din Broder
Helge

Kære Theodora!
Tusind Tak for dit pæne Brev; jeg blev dybt rørt. Sidder med Bøger op over Hovedet og er snart ligeved at blive tosset over den megen Læsning - mine bedste compliments til Gemalen din
Poul

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Birkerød

Helge Jacobsen

København

Carlsberg Arkiv