Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-12-14

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved efterspørger et telegram, og må desværre meddele Carl at forhandlingerne om de tre hoveder ikke er lykkedes for den foreslåede pris. Men han vil opsøge ejeren af det Byzantinske hovede, og byde på det.

Transskription

Constantinopel 14 December 1889
Hotel Impérial

Min Kjære Hr Jacobsen

Deres venlige Breve af 4. og 9. d. M. har jeg modtaget, derimod ingen Telegram. Det har ikke været mig mugligt at komme overens med Eierne for de 3 Hoveder for fr: 1500, eller for N. 2 alene for 700, og da det syntes de heller ikke brød Dem videre om Stykkerne, har Eierne taget Stykkerne tilbage; maaske betænker de dem og kommer tilbage. - Det gjør mig for Resten ondt, at jeg ikke kunde komme Overens, da Stykker N° 1 og 2 virkelig ere nette Stykker (Photographierne vare daarlige.) isærdeles er N° 1 et interessandt Stykke.
Prof. Furtwängler fra museet i Berlin var her, han syntes ogsaa godt om det. Det forekommer mig at det er Skade at De ikke faar Dem. - Skulde De Ønske at byde noget meere for Stykkerne, og uden N° 3, beder jeg at telegraphere mig.
Jeg skal imorgen opsøge Eieren af det Byzantinske Hoved, jeg syntes ogsaa, at 500 fr. er godt betalt for det, jeg skal gjøre hvad jeg kan for at faa det.

Endnu sider jeg her, er det ikke skrækkelig, Gud ved hvorledes min Mission vil ende. Jeg troer neppe at Komme til nogen Resultat.
Ogsaa her er det koldt og Ubehageligt, for et Par Dage siden havde vi ogsaa Snee. - Jeg føler Kulden meget, da vi i Beyrout aldrig har det saa kold som her. -

Prof. Scharling skal have skrevet noget om vor Tour til Haurau, er det vel interessandt?

Med mange venlige Hilsner til Dem og Fru Jacobsen.

Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895