Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-07-31

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved sender foto af antik marmorbuste til Carl. Den koster 5000 francs, og hvis Carl ønsker at byde på det, beder Løytved ham om at give ham snarlig besked. Så sørger han for at købe og afsende stykket.

Transskription

Constantinopel 31. Juli
1889.

Hotel Impérial.

Min Kjære Herr Jacobsen.
Hermed tillader jeg mig at sende Dem Photographiet, af_en Antik Marmorbuste_ med en Græsk Inskrift, som igaard blev budet mig til Kjøbs; Stykket er intact, og funden i Nærheden af Smyrna. - det er 0,65 Centimeter høi. Inskriften paa Busten har jeg opskrevet bag paa Photographien - det hele er smukt og interessant.
Man forlanger 5000 francs for det; skulde De ønske at kjøbe Stykket, beder jeg Dem at lade mig det vide per Telegram; jeg ved ikke, om det kan faaes billigere, da jeg ikke

har vaavet at byde paa det.
Skulde De bestemme Dem til at kjøbe Stykket, beder jeg at sende mig en Vexel for Beløbet. - Jeg skal da sørge for Indpakningen og Afsendelse med et af det Forenede Dampskibsselskabs Skibe.
Jeg ankom hertil for 14 Dage siden med min Hustru og vore 2 Børn fra Beyrout; sidste Uge reiste de videre for at afhente vore 3 Sønner, der studere i Tydskland, for da tilsammen at reise til Roeskilde.
Jeg maa blieve her nogen Tid, da jeg har Forretninger med Porten.
Men jeg skal til Congressen i Stockholm, saa at jeg antager at maatte reise herfra om 2 a 3 Uger.
Jeg haaber ogsaa at opholde mig nogen Tid i Hjemmet, og Glæder mig til at see Dem igjen.
Photographiet bedes sendt tilbage, dersom De ikke Ønsker Stykket.
Min Adresse er: Hotel Impérial.
Med en venlig Hilsen til Dem og Fru Jacobsen.
Deres Ærbødige og hengivne Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895