Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-01-12

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har modtaget en afstøbning af Jerichaus 'Evas Skabelse' fra London som gave. Han foreslår, at der til gengæld tages afstøbninger af Jerichaus 'Panterjægeren' og busten af prinsesse Alexandras til museet i South Kensington.

Transskription

Ny Carlsberg
12-1-87

Deres Excellence

Jerichaus Evas Skabelse er, takket være Deres vægtige Anbefaling, nu ankommen i et smukt Gibsexemplar og opstillet i Glyptotheket.
At jeg ikke har faaet nogen Regning endnu kunde jo let forklares; men at Fragten fra London hertil var betalt er mig lidt paafaldende, dertil komme at en eller anden jeg erindrer ikke hvem - jeg troer det var Gosch -

engang sagde at han havde opfattet at det var en Gave. Veed Deres Excellence noget derom?

Ifald det nemlig skulde være en Gave fra "South Kensington Museum" til det danske Musæum saa vilde jeg strax lade tage en Afstøbning af Jerichaus Pantherjæger og af hans smukke Buste af Prindsesse Alexandra og sende dem med min Tak til S.K. Musæet.
Af begge disse Kunstværker har Hr. Malthe Jerichaus originale

ægte Forme som ere i saa fortrinlig Stand at de Afstøbninger jeg har ladet tage deri til Glyptotheket høre til de smukkeste det eier.
__
Idet jeg ret hjertelig takker Deres Excellence for den Bistand De har ydet mig i denne Sag og haabende at De ikke tager denne yderlige Henvendelse ilde op er jeg
Deres med Høiagtelse
forbundne
Carl Jacobsen

P.S.
Jeg tillader mig at sende et Exemplar af det nye Catalog for det Tilfælde Deres Excellence ønskede at see Glyptotheket i den nye og forøgede Udgave
J

Hs. Excellence
Lehnsbaron
Rosenørn-Lehn

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptoteket. Carl Jacobsens kopibog