Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1909-02-09

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen gratulerer A.P. Weis med udnævnelsen til chef for Det Kongelige Teater. Brevet er sendt fra Aswan og underskrevet med to kartocher

Transskription

XX Nil...

Paa Nilen ved A [assuan]
9-2-9

Kjære Andreas
Hverken Pennene eller Blækket er til at skrive med. Du maa derfor undskylde at jeg bruger Blyant.
Jeg har i dag faaet dit Brev af 28' Jan - men jeg har ikke faaet det deri omtalte Brev til Cairo. Det er maaske ganske godt; thi jeg vil nødig tænke mere paa den

deri omhandlede Sag
_

Modtag mine bedste Ønsker til Din nye Stilling x); jeg kan kun ønske Dig, at mine allerede til Dig selv stærkt udtalte Tvivl, maa blive beskæmmede


Jeg har tænkt meget paa at drage noget mere Nytte af det ubebyggede Rum i Glyp, men Oppermanns Idé er ny for mig; den kan maaske være forholdsvis let at udføre

x) som Chef for det Kgl. Teater W [tilføjet af APW]

Med Hensyn til vor kjære Ven Sinding er det jo desværre nødvendigt at holde ham til Ilden med Marmorudførelse, thi han ligner jo unægtelig Thorvaldsen og Rubens altfor meget naar det gjælder en gjennemført Udførelse.
_
Jeg venter at komme til Kairo d 24de og blive til 10' Marts. Shepards Hotel. Derefter reiser jeg til Rom hvor jeg vil være nogle Dage for at søge efter Erhver

velser, og vil da senest den 1 April være i Kbhn
_
Der er her i Assuan den deiligste Sommer uden at være for varmt

Med Hilsen til Conferentsraadinden er jeg
din hengivne

[her to kartoucher]

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Brevet er skrevet på The Hamburg & Anglo American S.S. Victorias brevpapir med præg.

København

Rigsarkivet