Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1901-11-21

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen bekræfter, at Bissens statue "Nymfe" tilhører kammerherre C. A. Treschow på Brahesborg ved Assens.

Transskription

Skagen d. 21/11 - 01.

Kjære Hr. Jacobsen

Min Hustru tror med temmelig Sikerhed at kunne sige at den omtalte Statue af Bissen findes hos Kammerherre C.A. Treschow paa Brahesborg (pr. Assens).
Til ham kom nemlig alle de Gjenstande som

Bedstefaderen ejede, og hun véd at der fandtes Marmorfigurer derimellem
28de Nov. Efter at have skrevet Ovenstaaende har min Kone vexlet Brev med Kmhr. Treschow, og faaet til Svar at han ejer "Thorvaldsens Mercur" hugget af gamle Bissen, samt en badende Pige af samme (i marmor)
Som der synes har der imidler

tid været lidt Misforstaaelse i Brevene idet han ikke svarede directe paa Spørgsmaalet, og min Kone skrev derfor til ham paany, og sagde at hun vilde meddele Dem at Figuren fandtes i hans Eje, og at der saaledes kan føres en directe Forhandling fra Glyptothekets Bestyrelses Side angaaende denne Sag.
I dag rejse vi hjemefter

og dersom jeg kunde træffe Dem paa Søndag ved 1/2 4 Tiden vilde jeg gjerne komme ud og tale med Dem.

Venlig Hilsen fra os Begge til Dem og Deres Hustru

Deres hengivne
L Tuxen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Skagen
København

Glyptotekets Arkiv

H. Bissen