Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-04-13

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen takker for Meldahls positive svar på henvendelsen vedrørende nye fotografier af bedekammeret på Frederiksborg Slot.

Transskription

Hr Kammerherre
F. Meldahl
Charlottenborg
Kgs Nytorv

Ny Carlsb. 13-4-2

Kjære Hr Kammerherre
Hjertelig Tak for deres venlige Besvarelse af mit Brev hvis Indhold jeg nu skal have den Fornøielse at

meddele Repræsentanten for Cassel & Co , som desværre allerede i gaar maatte reise til England, med Beklagelse over ikke at have faaet Tid til at gjøre Dem sin Opvartning.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Rigsarkivet.