Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-11-05

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved har afsendt de to antikke stykker Carls vej, og han meddeler at der vil være forsinkelser med porten, da kejseren og kejserinden af Tyskland er på besøg.

Transskription

Constantinopel, 5. November 1889.
Hotel Impérial.

Min Kjære Herr Jacobsen.
Endelig! og ikke uden mange Omstændigtieder lykkedes det i Gaard at inskibe de 2 Antikke Stykker. De ere godt indpakket afsendt i 2 Kister, Mærket L.I.S. ½ til Merss Sinreker & Co.,Triest, som jeg skal tilskrive at befordre dem videre. - Jeg har selv forseglet Kisterne og været Ombord paa Skibet, hvormed de blev afsendt, saa at alt er i bedste Orden.
(Hovedet er ganske vist en Antinous) [overstreget]
Kaiseren og Kaiserinnens af Tydsklands Besøg her, hvorfor der bliver gjordt stor Stads, har forsinket mine Affairer med Porten, saa at jeg først bliver fertig om nogle Dage? Jeg vil da afhente min Hustru, som er i Tydskland, og reise tilbage til Syrien over Italien.
Med hjærtelig Hilsen til Dem og Fru Jacobsen

Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895