Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1921-07-21

Afsender

Kai Nielsen

Modtager

Lauritz Zeuthen

Dokumentindhold

Kai Nielsen udtrykker sin glæde over at Vandmoderen skal stå i Glyptotekets vinterhave. Han anmoder om at stenhuggeren bliver betalt.

Transskription

Afskrift
Kai Nielsen til ORS Zeuthen. Ny Carlsbergfondets arkiv.

Kære Hr. Zeuten.
Stenhuggermester Petersen er kommen herud til mig for at faa min Paategning paa hans afsluttende Honnrarbegæring.
Han mener at blive ganske færdig med sit Arbejde med Figuren om 3 a 4 Dage og jeg har ikke - da jeg endnu holder Ferie - Lejlighed til inden Paategningen at se hans Arbejde efter. Jeg gør da heller ikke - for en Ordens Skyld - dette uden en Anmærkning heraf, men mener ikke at der er fjærneste Grund til Tvivl om at det er godt og snlidt gjort naar Stenhuggerm. erklærer det. Og jeg beder da - da det øjensynlig er ham meget om at gøre at faa Pengene - om de maa blive ham udbetalt nu, disse faa Dage før han kan afslutte og med det lille Forbehold jeg vedsætter hans Regning.
Han fortalte mig om Deres Forslag til en støbt Bund i Stedet for en Bund i slebet Granit, og det synes jeg er fuld­ kommen rimeligt, da der stadig skal være Vand i Kummen og hele Opstalten bliver bedre stabiliseret ved det. Og det bliver jo ogsaa meget billigere. Jeg vilde ønske at Stenhuggerm. Petersens Tilbud til Kummen maatte blive antaget for han har med Udhugning af Figuren gjort et aldeles fortrinligt Arbejde saavidt jeg har kunnet kontrollere hidtil og Stenen som baade er meget haard og alligevel sensible har vist forvoldt ham Vanskeligheder han ikke ganske havde beregnet.
Kære Hr. Zeuten jeg er saa taknemlig og glad over den fortræffelige og ærefulde Plads min Figur kommer til at staa paa paa Glypthoteket og jeg skal nok faa det allermest mulige ud af den.
De venligste Hilsener fra min Kone og mig Deres hengivne
Kai Nielsen
Horneby. d 21 Juli 1921.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det originale brev mangler og indholdet kendes kun i afskrift.

København
København

Afskriften er i Glyptotekets arkiv

Vandmoderen