Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-04-09

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved beder CJ benytte en gunstig politisk lejlighed til at skaffe ham den nødvendige tilladelse til at udføre en marmorsarkofag fra Syrien.

Transskription

British Syrian Schools
Beirut 9. April 1885.

Min Kjære Herr Jacobsen.
I Berlinske Tidende af 23. Martz seer jeg, at en hel Deel Tyrkiske Embedsmænd er decorered; jeg beder Dem instændig at benytte denne Leilighed, hvor disse Herrer for et Øieblik haver Leilighed at tænke lidt paa vort Kjære Fædreneland, at bede Herr E. Udenrigsminister at skrive et Par Ord til Herr d'Ehrenhoff, vor Chargé d'Affaires i Constantz, at udvirke hos H. H. Storvisiren Said Pacha en Skrivelse til General Governen af Syrien Hamdy Pacha at jeg faar Tilladelse at sende min Sarcophag til Danmark. Undskyld min Frihed, men jeg er overbeviist om De selv vil være Glad at komme i Besiddelse af dette sjældne Stykke, som Overalt vil være en Pryd - og dersom jeg ikke faar Tilladelse at sende den bort, maae sælge den her for brugt Marmor, og den vil saaledes ganske blive forværret.-
Jeg er i det Haab, at ogsaa ved Leilighed H. M. Kongen vil tænke lidt paa ænkelte Høistaaende, Tyrkiske Embedsmænd hær, for den Modtagelse de gør, H. K. H.

Prinds Valdemar. - i et hvært tilfælde beder jeg at opgive mig Deres Mening derom, hvorvidt jeg kan vente, at H. E., Udenminister, vil tage sig af Sagen eller ei, jeg maa nu betale 4½ fr Pladspenge hvor Sarcophagen ligger, seer jeg, at det er en Umulighed at faa den bort, maa jeg træffe andre Anstalter.
Med venlig Hilsing.
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895