Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1912-05-19

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

FP skriver om sit spændende besøg i Ince Blundell Hall.

Transskription

London den 19 Maj 1912

Hr. Direktør, Dr. Carl Jacobsen!
En fæl Snue har forhindret i allerede for et par Dage siden at meddele Dem Udfaldet af min Tur til Ince Blundell Hall. Jeg besøgte Sir Thomas Brock i Mandags og fik af ham Bekræftelse paa, at Gruppen De ønsker, bliver færdig i Slutningen af Juni, og fik tillige af ham Anbefaling til en Hr. Allen, der er Billedhugger (Skaberen af Viktoriamonumentet) og Professor i Skulptur ved Liverpools Universitet. Han blev forberedt og viste mig, da jeg Onsdag Middag (den 15) ankom til Liverpool, overordentlig Velvilje og medgav mig til min Tur sin bedste Mand fra Værkstedet, en italiensk formatore, der er dreven i Afstøbninger og bl.a. har
s. 2
taget Afstøbning af det nye Augustushoved fra Meroe, Garstang fandt, og som nu er i British Musem. Jeg vedlægger Bartholomeis Adresse med Sir Thomas' Skrift. Torsdag startede vi saa sammen, Italieneren og jeg til Ince Blundell Hall. Italieneren fik udpeget Stykket, undersøgte Hovedet og har nu i to paafølgende Besøg Fredag og Lørdag efter Bestemmelsen taget Afstøbningen. Jeg bestilte to Eksemplarer, da det jo egl. kun er det første, der koster noget. Prisen har jeg ikke nærmere aftalt, men alt vil foregaa under Mr. Allens Opsyn, han vil vaage over Forsendelsen og over hele Formningen og vil heller ikke tillade sin Førstemand ublu Fordringer. Skulde der blive noget i Vejen, saa giver vi Sagen i hans Haand, han er den fuldkomne engelske Gentleman. Jeg haaber da, om alt gaar vel, at de snarest vil modtage to Afstøbninger af Hovedet, der begge sendes til Glyp., saa kan De selv afgøre hvor De vil have det andet hen.
s. 3
Selve Samlingen er pragtfuld, men ganske forsømt. Slottet minder om Torneroses Slot, Ejeren er der aldrig og interesserer sig ikke derfor. Den skønneste Del af Samlingen befinder sig i en Efterligning af Pantheon, som Samleren i Begyndelsen af 19.de Aarh. lod rejse og der er godt og slet hulter til bulter. Men andet findes opad Trapperne og inde i Gæsteværelserne, og det er ikke antik Skulptur alene, men Gobeliner og Malerier af Memling, Rembrandt, Corot, kort sagt de mærkeligste Fund man gør. Og ude i Haven er bygget for en 50-60 Aar siden en Pavillon, der er ufærdig, og her staar ragede sammen, saa de knap er til at se, første Klasses Buster af Caracalla, Septimius Severeus, en Menanderreplik, den bedste Gentagelse af Pan- og Hermafroditgruppen, jeg har set, Didia Clara, Commodus o.s.v. o.s.v. Hist ligger en afbrudt Arm, her et Haarpar-
s. 4
ti, her en Næse, der er falden af nu (?) og faar Lov at blive liggende. Og Bladene fyger herind og Spindelvæv og Støv gør det hele ukendeligt.
Inde i Pantheon var der en Del interessante Kopier fra Canovatiden af den døende Galler, Ariadne o.a., og efter Undersøgelsen af dem er Medusa Biadellis Falskhed og Samhørighed med denne "Dilettanti" Periode bleven mig ganske sikker. Jeg blev brillant modtaget og fik serveret en pragtfuld Lunch. Jeg sad alene med en hel Lammesteg i den store, gobelinbeklædte Spisesal og saa ud over min vidtstrakte Slotspark, der laa badet i Solen, mens det hvide Blomsterstøv hvirvlede i Blæsten. En uforglemmelig Tur, fuld af særegen Poesi, og nok værd at gentage.
Jeg traf i Liverpool Prof. Garstang og skal hilse mange gange fra ham og hans livlige franske Frue. Paa Fredag forlader jeg England og gaaer over Leyden til Leipzig, hvor jeg er Tirsdag, saa videre Onsdag til Dresden, Fredag til Berlin (Hotel Hof van Holland - Luisenstrasse.) Tirsdag d. 4. Juni møder jeg atter paa Glyp.
Med venlig hilsen til Direktøren og Hr. Oppermann
Deres ærbødige Fr. Poulsen

Fakta

PDF
Brev
London
København

NCF arkiv, journal 531