Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-12-06

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver, at han gerne vil tilknytte Wolfgang Helbig som agent for Glyptoteket. Han spørger Myhlenphort om, hvad han i øvrigt ved om Helbig.

Transskription

6- 12-87

Kjære Hr. Consul
Mylenphort

Vexlen fr 13000 skal blive sendt paa Løverdag.
Jeg troer ikke at Forsendelser paa Jernbane ere heldige for saa skrøbelige Sagr, og jeg vil meget foretrække at Forsendelsen skeer paa almindelig Maade via Livorno med et af det forenede Dampskibsselskabs Skibe. (Expedition M. Shephard i Livorno)
Assurancen vil jeg helst tegne herhjemme, det

maa derfor ikke assureres fra Afsenderens Side.

Mon det ikke skulde være mulig - for en ikke altfor ublu Priis - at faa en Afstøbning af Teneranis Buste. Jeg synes at han engang ikke var utilbøielig til at lade den forme.
Jeg blev rigtignok saa blodigt flaaet da jeg skulde have Afstøbningen af Venus og Amor at jeg nok vil vide hvad det skal koste naar jeg i Fremtiden indlader mig med en italiensk Gibser.
Deres Udtalelser i Sommer om Helbig, som ogsaa stemmede med min egen Tankegang, have heldigviis ikke bekræftet sig. Helbig har jo brudt med Berlinerne og det er sagtens af den Grund at han er falden i Armene paa mig.
Han ikke blot kan og vil skaffe mig det Bedste han kan finde, men han har ydet mig saadanne Tjenester at jeg nu aldeles ikke er i Tvivl om at jeg maa give ham et mere solidt Vederlag end et Dannebrogskors.
Han er sikkert den kyndigste, driftigste og meest praktiske

Agent for Glyptoteket som kan faaes - og jeg troer at ved at hans Hjælp skal jeg faae Glyptotheket op til en Antiksamling af høi Rang.
Men vil De ikke sige mig
1) hvorledes er hans pecuniaire Stilling. Er han riig?
2) Ved De hvor stor hans Gage var paa Capitolium? og hvad har han nu?
3) er han ellers en behagelig Mand?
Nu er Brevet bleven fuldt med kjedelige Forretningssager, der er kun Plads til at forsikkre Dem om min
[på langs af papiret]
Hustrus og mine bedste Ønsker for Dem og Deres.
Deres hengivne Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Rom
Wolfgang Helbig

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsen kopibog 2

Wolfgang Helbig