Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-10-04

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved er rejst til Cairo for at ordne en sag med Durighello, som han betegner som en 'skidt Karl'.

Transskription

Grand New Hotel. Cairo, den 4. Oct. 1887.

Min Kjære Herr Jacobsen.
Det vil vistnok undre Dem at see, at jeg er her i Cairo, og endnu mere at modtage Telegrammen om Pengene fra Beyrout, som jeg var nødsaget at sende Dem for at faa ordnet Sagen om Bas-Reliefen.
I Korthed vil jeg nu meddele, hvorledes det er gaaet til, og staar med Stykket, som jeg haaber, naar De er i Besiddelse af det, har for Glyptotheket den Værdi, som det har kosted i Penge og Uleilighed.
Ved min Tilbagekomst til Beyrout fra Baalbec, erfarede jeg, at Monsieur Durighello havde været istand til at udføre Stykket fra Sidon, og havde taget det til Cairo for at sælge det, hvorfra han syntes at

have Offerter. Jeg satte mig da strax igjennem hans Broder i Forbindelse med ham i Cairo, og modtog efter flere Telegraphvexlinger Svaret: "Accepte". - For nu at ordne Sagen indsaa jeg, at det var nødvendig, at jeg selv tog til Cairo, tillod jeg mig at telegraphere til Dem om Beløbet, som jeg ogsaa rigtig modtog, og reiste da den 28. Sep. via Port-Said og Ismail til Cairo; her fandt jeg ogsaa rigtigt Stykket, men Monsieur Durighello var reist til Alexandria.
Her er jeg nu 4 Dage, uden at det har været mig mugligt at bringe Sagen i Orden; han skriver fra Alexandria, at han er Syg, og kan ikke komme, men Ønsker Pengene Udbetalt i Alexandria, for at give Ordre, at Stykket skal afgives mig. Derpaa kan jeg umugligt indgaa, da han er en skidt Karl; og det vilde være meget mugligt, at efter at jeg betalte ikke vilde faa Stykket udlevered, da man ikke kan vide, om han har laandt Penge derpaa eller deslige Rævestreger. Saaledes vil Værten af Hoteilet, hvor Stykket nu staar, ikke lade det tage bordt, indtil han faar francs 900, som Monsieur Durighello skylder.

Monsieur Durighello antager formodentligt, at da jeg nu er her, at jeg maa gaa ind paa Alle Betingelser. Først vilde jeg, at han ikke blev Betalt, førend Stykket blev Afsendt og indskibet, og skrev ham dette, derpaa modtog jeg følgende Telegram: "Refuse nouvelles conditions. Maintiens consignation à Caire Après payement Alexandria délai cinq heures", hvorpaa jeg svarede: "Me réservant tous droits sur la piece venez ou donnez ordre de la consigner contre payement ici." Han svarede: "Charge Crédit Lyonnais payement ici contre ordre consignation. Si non nul". Derpaa har jeg nu svaret: "Autorisez Crédit Lyonnais ou autre, consignez pièce contre payement ici" Skulde dette ikke faa et passende Svar, lader jeg Stykket lægge i Beslag, indtil han afgiver det eller Udbetaler Alle de Udgifter, jeg har havt.
En af mine Svogre er her i Cairo og vil, da jeg kun kan blive et Par Dage endnu, ivaretage vore Interesser.
Jeg har nu amtlig skrevet ham et Brev, hvori jeg truer med Sequester etc. etc., og givet ham 12 Timer at

betænke sig paa; hvad Resultatet af denne Trudsel vil blive, ved jeg ikke, men jeg haaber stedse med Toldmodighed og en lige Fremgang at overvinde Sværigheder. Her er forresten slet ikke Behagelig; en hed, trykkende Luft, som tynger paa Gemyttet. Jeg skal telegraphere, naar Sagen faar et Udfald, og forbliver
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Cairo
København

Carlsberg Arkiv, Box id 000002607