Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1911-08-27

Afsender

Rudolph Tegner

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rudolph Tegner beder Carl Jacobsen ringe i forvejen, hvis han vil komme på besøg.

Transskription

Hellerup. 27 August 1911.

Kære Hr. Dr. phil. Directør
Carl Jacobsen

Hermed sender jeg Dem min Tak for den rigtige modtagelse af de 6000 kr. som Betaling paa Danserindebrønden.
De vil nok være saa god at ringe mig op naar det passer Dem at komme herud, saaledes at De ikke gaar forgæves -
Elna beder mig hilse Dem mange gange

Deres ærbødig hengivne
Rudolph Tegner

Tilf. Hellerup 1110.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Glyptotekets Arkiv