Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1900-03-30

Afsender

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Helge takker Theodora for tiden på Ny Carlsberg. Theodora skal snart giftes og flytter til Helsingør.
Brevets afslutning mangler

Transskription

Birkerød
Fredag d. 30 Marts
1900

Min kære store Søster!
Da nu Tiden snart stunder til da [jeg/vi] maa forlade vort kære Hjem paa Ny Carlsberg føler jeg af Hjærtet Trang til at sige Dig Tak for den Tid vi have tilbragt der sammen. Mellem Søskende indtræder der jo desværre smaa Tvistigheder af og til, mellem os har der vel ogsaa været nogle, men jeg synes alligevel at vi have forstået

hinanden, og at vi have været kærlige over for hinanden. Jeg har altid holdt af Dig kære Theo og jeg har jo ogsaa altid været Din "Fortrolige" naar Du har haft "Hemmeligheder" baade af den ene og den anden Slags. Naar Du kommer op til Helsingør, vil jeg (sikkert) komme til at længes efter Dig vore Spadsereture holde op, i al Fald blive de sjældne, i det hele taget miste vi Dig. Derfor vil jeg sige Dig Tak for Din Tid paa Ny Carlsberg og jeg vil haabe at den ny Tid, som nu kommer

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Birkerød

Helge Jacobsen

København

Carlsberg Arkiv