Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1915-06-18

Afsender

Tyge Møller

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Tyge Møller har forgæves prøvet at ringe vedrørende afsendelse af en statue fra kunstmuseet til Glyptoteket.

Transskription

Helsinge-
d: 18/6 15

Kære Hr. Direktør Jacobsen
Jeg har i går flere Gange telephoneret forgæves til Kustoden på Kunstmuseet angående Doucet Stues Overbringelse til Glyptoteket, som han havde lovet skulde finde sted i Mandags. Jeg har endvidere skrevet til ham derom. Men da Hr. Weis siger mig, at De skal have Møde førstkommende Mandag angående det eventuelle Køb af Statuen, tror jeg det vilde være bedst, om De personligt anmodede Museet eller Kustoden om at lade Statuen bringe til Glyptoteket, med mindre dette

Allerede er sket efter min Afrejse. Saa tillader jeg mig blot at anbefale Doucets unge og sjælfulde Arbejde til Deres velvillige Dom.
Med venlig Hilsen
Deres
hengivne
Tyge Møller

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Helsinge
København

Glyptotekets arkiv.