Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-05-24

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen rykker for et personligt møde med Meldahl vedrørende klokkespillet på Frederiksborg.

Transskription

Ny Carlsberg 24 - 5- 92

Kjære Hr. Etatsraad
Meldahl

Efter at jeg igaar Aftes i mit Hjem havde skrevet et Brev til Dem, som er bleven afsendt førend jeg fik et Brev ligeledes fra igaar fra Dem i Hænde nu her paa mit Kontor, saa skal jeg kun tilføie, at jeg endnu mere indstændig maa foreslaae Dem en mundtlig Samtale, thi jeg frygter ellers for at

Sagen efter en Ordre jeg har givet Bertram Larsen ikke at gjøre Noget som helst ved Sagen uden efter en Ordre fra mig, let vil kunne blive yderligere forviklet.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek. CJ kopibog