Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1912-05-10

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om det planlagte besøg i Ince Blundell Hall.

Transskription

Hr Direktør, Dr. phil. Carl Jacobsen
Ny Carlsberg Glyptothek
Vester Boulevard (overstreget)
Valby
Copenhagen
Denmark

London den 10 Maj 1912

Hr Direktør Jacobsen!
Blot to Ord for provisorisk at meddele, at jeg har haft Brev fra Thomas Brock, der fastsætter Tiden for Gruppens Fuldendelse til Slutningen af Juni og sætter mig Stævne i sit Atelier paa Mandag. Fremdeles et meget venligt Brev fra Hr. Blundell, Ejeren af Ince Blundell Hall, med Tilladelse til at bese Samlingen og til at tage Afstøbning af Athenahovedet. Han tilføjer naivt:"maaske får de Brug for en Stige", og synes altsaa at mene, at jeg kan kravle op, tage Afstøbning og rejse af med den i Lommen. Jeg er nu ude for at opspørge en paalidelig Gibser eller Formatore i Liverpool, thi det vil blive for dyrt at tage en Mand med herfra.
Jeg rejser til Liverpool Onsdag den 15 Maj og bruger Kristi Himmelfartsdag til at se Samlingen, efter Onsdag Eftm. at have forhandlet med Gibseren i Liverpool.
Med venlig Hilsen, ogsaa til Hr. Oppermann.
Deres ærbødige
Fr. Poulsen

Fakta

PDF
Brev
London
København

NCF arkiv, journal 531