Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1917-11-23

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Thorkild Henningsen sender fotografier af malerier af Rubens og Tiepolo, der er til salg i Paris.

Transskription

23 November 1917
198 Rue de l'Université
Legation de Danemark
Paris

Hr Museumsdirektør Jacobsen

Hermed tillader jeg mig at sende Dem to Fotografier af 2 Billeder som er til Salgs her i Paris hos Kunsthandler Charles Brummer. Det ene er af Rubens det andet af J.B. Tiepolo.
Det er jo et heldigt Øjeblik, alene paa Grund af Kursforskellen, at købe i Frankrig, og den forholdsvis lave Pris fremkommer ved Mangelen af Købere begge Billeder har staaet under Krigen hos

Mr Brummer.
Det af Rubens er købt kort før Krigen i England, det vil blive omtalt i et engelsk Kunsttidskrift i Januar Maaned, De vil saasnart det ankommer faa tilsendt et Exemplar.
Mr B. ligger for Tiden i Underhandling med en fransk Samler om dette Billede, men vedkommende er paa Grund af Sygdom rejst 2 Maaneder til Syden, idenfor dette Tidsrum er det lidet Sandsynligt at der vil vise sig andre Købere.-
Prisen er for Rubens 40.000 frcs men det kan sikkert faas for 35.000, for Tiepolo 4000 frcs.
Selvfølgelig tilbyder Mr. Brummer at give alle nødvendige Garantier

for Billedernes Ægthed.
Jeg var anbefalet til Mr. Brummer af Direktør Karl Madsen og han har hjulpet mig med nogle Indkøb og Billeder af Barbizonskolen, som jeg har fundet i en privat Familie, det var derigennem at jeg fik Lejlighed til at se denne hidtil ukendte Rubens.
Mr. Brummer har tidligere solgt Billeder til Danmark blandt andet til Nivaagaardsamlingen.
Min personlige Mening er at begge Billederne er overordentlig smukke velholdte og urørte.-
Ingen af dem er signerede.
Med venlig Hilsen er jeg Deres ærbødigst hengivne

Thorkild Henningsen

P.S.
Jeg fik netop nu at vide at Fotografierne allerede er afsendte.
Th. H.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Ny Carlsbergfondets arkiv