Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-06-11

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen er flyttet ud af Paris til Portel. Han beder om Carl Jacobsens tilladelse til at udstille portrættet af Ottilia på exposition triennale i Gent.

Transskription

Kjære Hr. Jacobsen!
Jeg formoder at De alt har erfaret at Deres Hustrues Portrait har opnaaet en Mention honorable paa Salonen. Krummer er ogsaa Brød og der er særdeles gode Billeder deroppe, som ikke have faaet mere; endnu kan jeg da bemærke, at jeg var No 2 i Rækken af adskillige.
Kort efter Salonens Slutning aabnes "l'exposition triennale i Gent, og af forskellige Grunde

bl.a. fordi min Hustru er meget kjendt der, vilde det være mig meget kjært om De vilde give Deres Samtykke til at Billedet paa Hjemgaaende udstilles dér.
Dog bør jeg meddele Dem at nævnte Udstilling først sluttes i October Maaned, og det er maaske at misbruge Deres Velvillie at bede Dem undvære det saalænge.
Min Adresse for Resten af Sommeren er:
LT. chez Mr Tellier
place Belle-vue
à Portel près Boulogne sur mer.
Det er et særdeles livligt Fiskerleje rigt paa Motiver, og med højest

karateristiske Typer.
Vi have lejet et lille Hus med en prægtig Udsigt over Søen, og befinde os grumme vel ved Overgangen fra Pariserlivet
Med venlig Hilsen fra os begge til Dem og Deres Hustru, er jeg

deres hengivne
L Tuxen

Portel 11/6 -86

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carlsberg arkiv