Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-05-29

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved fortæller, at han har nogle fønikiske sager, som Louvre vil byde 4000 franc for. CJ vil dog have forkøbsret.

Transskription

Hotel Impérial
Constantinople, 29 Mai 1885.

Min Kjære Herr Jacobsen.
Af Herr de Ehrenhoff har jeg erfahret, at det er ymuglig at faa Tilladelse til at udføre Sarcophagen; det eneste Haab, der endnu er, vil være at faa Herr E. Udenrigsminister til at bede den Pasha, som i en kort Tid vil komme til Danmark for at bringe Hs. M. Kongen et Orden fra Sultanen, om at udvirke Tilladelsen hos Grand Visiren for Udførelsen; slaar dette Feil, da bliver Sarcophagen liggende, men jeg haaber det bedste, og beder Dem at tale med Herr E. Udenrigsministeren om det. Herr de Ehrenhoff, som samtidigt

ogsaa vil være i Kjøbenhavn, har lovet mig at fremme Sagen.
Hermed tillader jeg mig at sende Udtoget af det Franske Blad, Le Temps, angaaende mine phoenikiske Fund. Skarabaen er ikke beskrevet, da jeg fandt den senere. - Man meddeler mig, at Louvre vistnok gjerne betaler 4.000 fr. for alle 4 Stykker.
Skulde De ønske at komme i Besiddelse deraf, har De jo Fortrinet; der er intet smukt ved det hele, men det er disse Monumenters Sjældenhed, der betales Hav den Godhed at skrive mig her til Constantinopel.
Med mange venlige Hilsner til Dem og Deres Frue.
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

P. S. Jeg sender Hs. E. Udenrigsministerens Brev tilbage.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895