Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-01-19

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ minder Helge om, at det er årsdagen for sammenslutningen af Gamle og Ny Carlsberg. Han opfordrer sønnerne til at sende et telegram, som han kan læse op ved folkeballet på Carlsberg.

Transskription

Mandag Aften
19-1-3
Tak for Dit Brev af 15 ds.

Min kjære Helge
Vi som gik herhjemme og glædede os (over) det stille Veir vi havde imedens I vare paa Søen!!
Og saa faae at vide at Eders Overfart havde været saa Stormfuld!
Men det er en Trøst at vide at I dog kom velbeholdne over.
Og for Eder er Erindringen om overstandne Besværligheder og Lidelser for ikke at sige Farer altid interessant.
Harlequin siger jo i De Usynlige Foraaret er ikke
s. 2
angenemt uden at vi først have havt Vinter.
I kunne ogsaa sige ligesom Oldtidens Helte efter overstandne Farer
"Olim haec meminisse juvabit" "Det vil i Fremtiden være kjært at erindre os dette"
Jeg har bestilt til Eder Køllethermometre. Følsomme Thermometre til hurtigt at tage Luft og Maltstykke Temperaturen, samt Svømmethermometre til Urten og Vandet.
De komme dog næppe med Skibet paa Torsdag, men jeg haaber næste Torsdag.
s. 3
Jeg har skrevet til U om en Lærer i Chemi for Vagn og eventuelt en Physiklærer for Eder begge i fald der ikke er et Cursus som I kunne følge.
Jeg har ogsaa sendt Eder en Redegjørelse i Korthed af Trustens Bestemmelser.
I morgen Tirsdag skal 14 Mandsraadet Constituere sig og jeg har derefter sammenkaldt Møde af 3 Mands Bestyrelsen at vi strax kunne begynde at arbeide.
Det er i morgen d. 20' Januar netop Aarsdagen for den endelige Underskrift, med Eders Underskrift som Vitterlighedsvidner for Samme-
s. 4
slutningen af Ny og Gamle Carlsberg.
Hvilken stor ny Forandring inden for et Aars Forløb!!
Vi befinde os alle vel endelig har jeg faaet Ende paa min Forkølelse. Den har varet næsten 3 Uger.
Mama og Paula have ogsaa været stærkt forkølede, men ere nu atter raske.
Folkeballet skal være den 31 Januar. Det vilde være pænt og gjøre en fortræffelig Virkning om I sendte et Telegram adresseret til til mig, som jeg kunde oplæse ved Aftensmaaltidet.
Lev nu vel og vær flittige
Kjærligst hilsede fra
Papa

Fakta

PDF
Brev
København
Dalkeith, Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.