Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1912-07-03

Afsender

Rudolph Tegner

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tegner fortæller, at gipsmodellen af kummen til Danserindebrønden nu er sendt til bronzestøber Rasmussen og beder om udbetaling af restbeløbet.

Transskription

Hellerup. Lemchesvej 6.
Onsdag 3 Juli 1912.

Kære Hr. Directør Carl Jacobsen.

Da Kummen nu er afleveret til Bronzestøber Rasmussen og den saaledes er færdig i Gibs fra min Haand, tillader jeg mig saafremt det er Dem belejligt at anmode om Restbeløbet (stort 5000. Kr.) som Betaling for Danserindebrønden.

med venlig Hilsen fra min Hustru og Deres hengivne
Rudolph Tegner.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Hellerup
København

Glyptotekets Arkiv