Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1920-08-27

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Kai Nielsen

Dokumentindhold

Frederik Poulsen vil gerne besøge Kai Nielsens atelier og se på nogle bronzefigurer.

Transskription

27 Aug. 1920.
Kære Hr Billedhugger Kai Nielsen!

Tak for Deres morsomme Skrivelse! Jeg kan ikke rigtig blive klog paa, om De allerede nu ligger for Døden eller foreløbigt har opsat det en uges Tid, indtil De faar Deres store Værker i Bronce fra Haanden.
Jeg er mere end villig til at lade mig vende med en Halv Nelson og lægge mig i Gulvet, hvis De venligst vil opgive mig Tid og Sted, hvor jeg kan faa Værkerne at se. Dog maa det ikke gerne være Onsdag 1ste eller Torsdag 2den Fredag 3die ellers er jeg rede, Formiddag eller Eftermiddag, as you like.

Forhaabentligt nyder vor Vandmoder godt af Deres nye Pubertetsalder, naar De efter endt Operation vender tilbage til Arbejdet.
God Bedring! Venlig Hilsen!

Deres hengivne

Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv

Vandmoderen